Hoàng Su Phì hướng tới phát triển du lịch công đồng bền vững

Một góc thị trấn Vinh Quang- trung tâm huyện lỵ Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang

Dự án này sẽ đầu tư, hỗ trợ cho các thôn bản, các hộ gia đình nằm trong tuyến du lịch và các điểm du lịch xây dựng các cơ sở hạ tầng thiết yếu và nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ du lịch, nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2020, tại các xã trong huyện có ít nhất 20 hộ được hỗ trợ đầu tư trang thiết bị đạt các tiêu chuẩn DLCĐ và có thể cung cấp các dịch vụ ăn nghỉ, tạo mối liên kết giữa các tuyến và vùng du lịch của huyện.

Điểm lưu trú du lịch cộng đồng của gia đình anh Triệu Mềnh Kinh, dân tộc Dao, ở thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì là người đi đầu xây dựng loại hình du lịch cộng đồng, tiếp đón nhiều lượt du khách nước ngoài đến lưu trú.


 
 

Đề xuất