Hoàn thiện chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều

Bản Pú Vang thuộc xã Mường Mươn (Mường Chà, Điện Biên) với tỷ lệ hộ nghèo 100%. Người dân ở đây vẫn phải sống trong cảnh không điện, không nước và nhiều hộ gia đình rơi vào cảnh đói ăn, thiếu mặc. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

Phó Thủ tướng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ hoàn thiện lại dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều, trình Chính phủ ban hành trong tháng 5/2018 theo hướng:

- Quy định chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo để bù đắp các chiều thiết hụt quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; trừ chính sách bảo hiểm y tế đã quy định tại Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ.

- Không quy định số kinh phí dự kiến thực hiện chính sách tại Nghị quyết.

- Bổ sung nội dung về tiếp tục thực hiện các chính sách hiện hành về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ pháp lý và một số chính sách khác đối với hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi, huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

- Bổ sung nội dung về thời gian thực hiện các chính sách tại Nghị quyết.

Theo quy định tại Luật tổ chức Chính phủ và nhiệm vụ Quốc hội giao tại Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020, việc Chính phủ ban hành Nghị quyết trên là đủ căn cứ pháp lý.

Về chính sách đối với hộ nghèo quy định tại các Luật bảo hiểm y tế, Luật giáo dục nghề nghiệp, Luật giáo dục, trong quá trình xây dựng luật sửa đổi, bổ sung, các Bộ chủ trì xây dựng luật, Bộ Tư pháp lưu ý việc kiến nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định về việc áp dụng theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều.
Theo baochinhphu.vn


Đề xuất