Hoàn thành cổ phần hóa 289 doanh nghiệp Nhà nước trong năm 2015

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. (Ảnh: TTXVN)

Hoàn thành cổ phần hóa 289 doanh nghiệp, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người lao động và các cổ đông khác; gắn việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước với niêm yết trên thị trường chứng khoán – đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, ngành, địa phương.
Thủ tướng chỉ đạo đối với 82 doanh nghiệp đã thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, khẩn trương xác định giá trị doanh nghiệp trong quý 2/2015, phấn đấu trong quý 3/2015 tất cả được công bố giá trị doanh nghiệp và quý 4/2015 hoàn thành cổ phần hóa. Đối với 126 doanh nghiệp đang xác định giá trị doanh nghiệp, phấn đấu quý 2/2015 công bố được giá trị doanh nghiệp và quý 3/2015 hoàn thành cổ phần hóa. Đối với 52 doanh nghiệp đã công bố giá trị doanh nghiệp, phấn đấu trong quý 2/2015 hoàn thành cổ phần hóa.
Theo kế hoạch, năm nay cả nước cần phải hoàn thành cổ phần hóa 289 doanh nghiệp Nhà nước. Về thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, cả nước đã thoái vốn được gần 5.000 tỷ đồng nhưng tổng thu về đã lên tới gần 7.000 tỷ đồng, trong đó lĩnh vực bất động sản chiếm 45% tổng thu từ thoái vốn. Đến nay, đã có 23 bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước theo tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước.
Thủ tướng đã phê duyệt 19 phương án, trong đó bổ sung 106 doanh nghiệp cổ phần hóa năm 2015 và 109 doanh nghiệp cổ phần hóa giai đoạn 2016-2020./.

 


Đề xuất