Hòa thượng Chau Ty truyền dạy cách viết kinh trên lá


Học viên viết kinh trên là buông

Nội dung trong Kinh lá là những giáo lý của nhà Phật dạy con người tu tâm, dưỡng tính, yêu thương mọi người hoặc những câu chuyện hướng con người đến chân, thiện, mỹ.

Hòa thượng chỉ dạy phương pháp mài bút

Nhằm bảo tồn, gìn giữ Kinh lá, ngành văn hóa An Giang đã hỗ trợ Hòa thượng Chau Ty mở lớp dạy viết kinh trên lá cho các vị chư tăng trong chùa. Kinh được viết trên lá slấc-krích (giống lá cây thốt nốt hay lá dong). Muốn lá nguyên liệu tốt, được bảo quản lâu dài, qui trình lựa chọn, sơ chế, ngâm tẩm lá đòi hỏi rất công phu, tỉ mỉ. Còn cây bút viết cần có một đoạn thép nhỏ, sắc nhọn để có thể viết những chữ nhỏ li ti trên lá.

Các vị chư tăng miệt mài học viết kinh trên lá dưới sự hướng dẫn của hòa thượng Chau Ty

Hiện nay, Kinh lá còn tồn tại rải rác ở một số chùa vùng đồng bào Khmer tỉnh An Giang. Việc truyền dạy cách viết kinh trên lá của Hòa thượng Chau Ty đã góp phần bảo tồn, gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer.

Nét bút kinh lá

Hòa tượng Chau Ty là người duy nhất biết cách viết và chế tác kinh

 


Đề xuất