Hòa Bình xây dựng vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển toàn diện

Ngày 20/12, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi lần thứ nhất năm 2022.

Hoa Binh xay dung vung dong bao dan toc thieu so phat trien toan dien hinh anh 1Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình Bùi Đức Hinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vũ Hà – TTXVN

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình Bùi Đức Hinh nêu rõ các ngành, địa phương của tỉnh cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tầm quan trọng, sự cần thiết của các chương trình, Nghị quyết, chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số nhằm phát triển toàn diện cả về kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng - an ninh để vùng đồng bào dân tộc thiểu số sớm hội nhập với sự phát triển chung của cả nước. Đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ông Bùi Đức Hinh cũng nhấn mạnh, các ngành, các cấp, địa phương trong tỉnh cần quan tâm, đầu tư phát triển y tế, giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trình độ dân trí; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, tiếng nói, chữ viết và truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số; thực hiện tốt công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên đồng bào các dân tộc phát huy nội lực, ý chí, tự lực tự cường, tinh thần chủ động vươn lên trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc…

Hoa Binh xay dung vung dong bao dan toc thieu so phat trien toan dien hinh anh 2Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, sản xuất và kinh doanh. Ảnh: Vũ Hà – TTXVN

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Đinh Công Sứ, đây là sự kiện chính trị quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống xã hội, là dấu mốc quan trọng khẳng định sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền với những đóng góp của tập thể, cá nhân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại hội nghị, các đại biểu tham luận về một số nội dung truyền cảm hứng cho giáo viên, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phát triển mô hình xóa đói giảm nghèo bền vững; công tác dân vận của lực lượng an ninh trong vùng dân tộc thiểu số; đổi mới nội dung, phương thức nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trên địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Hoa Binh xay dung vung dong bao dan toc thieu so phat trien toan dien hinh anh 3Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Đinh Công Sứ trao Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu trong học tập, lao động, sản xuất và kinh doanh. ẢNh: Vũ Hà - TTXVN

Các đại biểu cũng cho rằng, các phong trào thi đua đã tạo động lực to lớn, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn chậm phát triển, tỷ lệ hộ nghèo cao; cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu phát triển và trình độ dân trí còn thấp so với mặt bằng chung của tỉnh. Vì vậy, các cấp trong tỉnh cần quan tâm hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng có năng suất, giá trị cao; tạo điều kiện để người dân tiếp cận công nghệ, từng bước rút ngắn khoảng cách giữa miền núi và miền xuôi... Đặc biệt, quan tâm đầu tư phát triển y tế, giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và trình độ dân trí, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, tiếng nói, chữ viết và truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Hoa Binh xay dung vung dong bao dan toc thieu so phat trien toan dien hinh anh 4Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, sản xuất và kinh doanh. Ảnh: Vũ Hà – TTXVN

Hòa Bình hiện có hơn 74,43% dân số là đồng bào các dân tộc thiểu số gồm Mường, Thái, Tày, Dao, Mông...Tỉnh có hơn 1.200 người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số; trong đó, người dân tộc thiểu số là 1.212 người, chiếm 94,5%. Tổng số doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã, tổ hợp tác có người đại diện, đứng đầu là người dân tộc thiểu số 586 người...

Dịp này, 17 tập thể và 33 cá nhân điển hình tiên tiến được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, sản xuất và kinh doanh góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Vũ Hà

Tin liên quan

Hòa Bình chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với nhu cầu thị trường

Ngành nông nghiệp tỉnh Hòa Bình tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các Đề án tái canh cây ăn quả có múi đến năm 2025; thu gom thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và chất thải nhựa trong sản xuất trồng trọt… Đây là nhiệm vụ trọng tâm được khẳng định tại hội nghị tổng kết công tác Trồng trọt và Bảo vệ thực vật năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình tổ chức chiều 15/12.Đề xuất