Hòa Bình phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã cử các đoàn đi kiểm tra việc phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm ở 11/11 huyện, thành phố; đôn đốc thực hiện, áp dụng các biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh tại các địa phương và tận hộ chăn nuôi, chủ trang trại. Các huyện Đà Bắc, Mai Châu, Lương Sơn cơ bản đã khắc phục được hiện tượng thả rông, bỏ đói trâu, bò trong những ngày mưa rét. Việc che chắn chuồng trại, chuẩn bị củi, than củi để sưởi ấm gần khu vực gia súc nuôi nhốt cũng đã được nhiều gia đình chuẩn bị khá tốt.

Ông Vương Đắc Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình cho biết, nếu nhiệt độ xuống thấp nữa, tỉnh sẽ hỗ trợ người nghèo lượng thức ăn dự trữ và vật liệu che chắn chuồng trại. Song, yêu cầu các địa phương phải tích cực tuyên truyền vận động nông dân chủ động nguồn cỏ tự trồng và tích trữ lượng thức ăn tận dụng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại đối với đàn gia súc.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hòa Bình, tổng đàn vật nuôi toàn tỉnh có khoảng 6,6 triệu con; trong đó, đàn gia súc gồm 109.000 con trâu, 67.500 con bò. Chăn nuôi gia súc phát triển ổn định đóng góp quan trọng vào giá trị sản xuất ngành nông nghiệp với tỷ trọng chăn nuôi chiếm 26,4%.
Nhan Sinh
 

Đề xuất