Hòa Bình hoàn thiện chính sách đặc thù hỗ trợ xây dựng nông thôn mới ở vùng cao

Ngày 24/12, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị tổng kết cuộc thi khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2018 – 2020 và trao Giấy chứng nhận cho các sản phẩm đạt chuẩn OCOP năm 2020.

Hoa Binh hoan thien chinh sach dac thu ho tro xay dung nong thon moi o vung cao hinh anh 1Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh phát biểu tại Hội nghị tổng kết. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

Tại hội nghị tổng kết, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh nhấn mạnh, tỉnh Hòa Bình đã triển khai thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu trên địa bàn gian đoạn 2018 -2020, với mục tiêu: Nâng cao chất lượng các xã đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng các thôn, xóm ở tất cả các xã trên địa bàn tỉnh có các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu có kinh tế phát triển; hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng hiện đại, phù hợp; môi trường sinh thái trong lành; bản sắc văn hóa làng quê được giữ gìn và phát huy; an ninh trật tự đảm bảo; hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nhân dân hài lòng và đồng tình ủng hộ.

Trong hơn hai năm tổ chức xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu, tỉnh Hoà Bình đã tích cực triển khai thực hiện với sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của các cấp Ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở và sự hưởng ứng, tham gia tích cực của người dân.

Hoa Binh hoan thien chinh sach dac thu ho tro xay dung nong thon moi o vung cao hinh anh 2UBND tỉnh Hòa Bình khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện xây dựng khu vườn kiểu mẫu. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

Đến nay, phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Khi mới bắt đầu, toàn tỉnh có 69 khu dân cư, 219 vườn mẫu đăng ký tham gia thực hiện. Với nguồn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước trên 28 tỷ đồng trong 3 năm, nguồn vốn nhân dân đóng góp, đến nay đã có 46 khu dân cư kiểu mẫu, 151 vườn mẫu được công nhận. Đã xuất hiện nhiều khu dân cư kiểu mẫu có thu nhập cao trên 50 triệu đồng/người/năm; vườn mẫu có thu nhập cao từ 200-550 triệu đồng/người/năm.

Nhiều đại biểu đã phát biểu tham luận, cho ý kiến đóng góp trong công tác xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, kinh nghiệm phát triển các sản phẩm đạt chuẩn OCOP và chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Đại diện cho các hộ dân tiêu biểu, chủ hộ vườn mẫu Trần Hùng, xóm Tân Hương, xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc chia sẻ, từ chỗ vườn gia đình chỉ trồng cây tạp giá trị thu nhập thấp, nhờ sự hỗ trợ của các cấp, ngành gia đình đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng sang trồng cây bưởi đỏ, áp dụng khoa học kỹ thuật, học hỏi kinh nghiệm... Sau 2 năm triển khai, thực hiện gia đình đã đạt được kết quả khả quan, kinh tế gia đình dần đi vào ổn định và thu nhập kinh tế ổn định, bền vững.

Hoa Binh hoan thien chinh sach dac thu ho tro xay dung nong thon moi o vung cao hinh anh 3Lãnh đạo UBND tỉnh Hòa Bình thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hòa Bình, qua cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2018-2020” toàn tỉnh có 38 khu dân cư kiểu mẫu và 47 vườn mẫu tiêu biểu được UBND các huyện, thành phố lựa chọn tham dự.

Kết quả, về khu dân cư kiểu mẫu đã có 1 giải A, 3 giải B, 10 giải C và 22 giải khuyến khích. Về khu vườn kiểu mẫu, đã có 39 khu vườn đạt giải, gồm: 1 giải A, 3 giải B, 10 giải C và 25 giải khuyến khích. Các khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu sẽ là hạt nhân để nhân rộng phong trào trên địa bàn toàn tỉnh.

Về triển khai mỗi xã một sản phẩm, năm 2020 đã có 44 sản phẩm được chuẩn hoá, nâng tổng số sản phẩm được công nhận lên 71 sản phẩm, đạt 152% mục tiêu kế hoạch Chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020. Tổng nguồn lực huy động cho chương trình năm 2020 là 19 tỷ đồng, từ nguồn vốn này hỗ trợ các chủ thể máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, hỗ trợ phát triển liên kết theo chuỗi giá trị, tư vấn sản phẩm…

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh đề nghị, thời gian tới các cấp, các ngành, các đoàn thể, nhân dân tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, phát huy cao sự tham gia tích cực, chủ động của nhân dân và toàn xã hội. Cùng đó, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, cơ chế đặc thù hỗ trợ xây dựng nông thôn mới ở các địa bàn vùng cao, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn, hoàn thiện và thực thi chính sách thu hút đầu tư của các doanh nghiệp vào nông nghiệp, nông thôn.

Ngoài ra, đẩy mạnh thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới, lồng ghép các nguồn lực nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng từng bước hiện đại, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học - công nghệ, ứng dụng quy trình sản xuất VietGAP, nông nghiệp hữu cơ.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện chương trình, kiện toàn, rà soát hoạt động của Ban chỉ đạo; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Tỉnh Hoà Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”, kịp thời khen thưởng các xã, các cá nhân có đóng góp cho Chương trình.

Đối với các huyện Cao Phong, Yên Thuỷ phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, phải chủ động, tập trung ưu tiên nguồn lực, khơi dậy tinh thần và công sức, vai trò chủ thể của Nhân dân để đạt mục tiêu đề ra.

Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu giai đoạn 2018 -2020 và trao giấy chứng nhận cho các sản phẩm đạt chuẩn OCOP.

Thanh Hải

Tin liên quan

Hòa Bình: Xây dựng phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021- 2025

Ngày 26/12, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2020, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện cơ chế, chính sách dân tộc; phân bổ, lồng ghép nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự án; việc phối hợp với các sở, ngành trong xây dựng các chương trình, kế hoạch...Đề xuất