Hòa Bình đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới

Với  phương  châm  “Nhà  nước  và  nhân  dân cùng làm”, hầu hết các cơ sở hạ tầng ở Hòa Bình như: đường  giao  thông,  trường học,  trạm  y  tế, nhà văn hóa… đã được nâng cấp, xây mới. Trong sản xuất, đồng bào được tạo điều kiện thuận lợi để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các nghề tiểu thủ công nghiệp, góp phần nâng  cao  đời  sống.  
 
Xây dựng nông thôn mới đã làm đổi thay diện mạo xã Hòa Bình

Nhờ  vậy,  đến  nay,  tỷ  lệ  hộ nghèo  của  xã  giảm  còn  5,4%,  tỷ  lệ  nhà  ở  đạt chuẩn chiếm trên 98%, gần 95% lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 25 triệu đồng/năm.

Xây dựng nông thôn mới đã tạo cho xã một hướng đi vững chắc để phát triển toàn diện

 

Trong sản xuất, đồng bào được tạo điều kiện thuận lợi để chuyển đổi cơ cấu cây trồng

 

Thu hoạch cà phê ở xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum

 

Xã Hòa Bình phát triển chăn nuôi gia súc nhằm nâng cao thu nhập cho đồng bào

 Đề xuất