Hòa Bình chuyển đổi trên 2.000 ha đất lúa kém hiệu quả

Anh Bùi Văn Vinh kiểm tra, chăm sóc vườn bưởi đỏ. Ảnh: Nhan Sinh- TTXVN

Theo báo cáo của tỉnh Hòa Bình, đến nay, toàn tỉnh đã dồn điền, đổi thửa được 3.469 ha, chiếm khoảng 8,7% diện tích canh tác, chủ yếu trên diện tích đất trồng lúa. Hiện tỉnh đang gấp rút xây dựng kế hoạch dồn điền, đổi thửa trên địa bàn toàn tỉnh đến năm 2020, định hướng 2025, tạo tiền đề xây dựng sản xuất hàng hóa quy mô lớn.

Ông Vương Đắc Hùng, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cho biết, vụ Đông Xuân 2018- 2019, tỉnh Hòa Bình ổn định diện tích cây lương thực có hạt trên 35.000 ha; trong đó, cây lúa khoảng 15.000 ha, năng suất bình quân phấn đấu đạt trên 57 tạ/ha, sản lượng đạt trên 87.200 tấn...

Tỉnh Hòa Bình cũng chỉ đạo các địa phương nắm chắc những diện tích đất lúa không chủ động nước tưới, cần tập trung chuyển đổi sang trồng ngô và một số cây trồng khác có giá trị kinh tế cao và đầu ra ổn định, tránh bỏ hoang đất sản xuất.

Hiện tỉnh miền núi Hòa Bình đã cơ bản thu hoạch xong 22.626 ha lúa vụ Mùa và 11.628 ha ngô vụ Hè Thu, năng suất ước lúa đạt 51,7 tạ/ha, sản lượng đạt 116.523 tấn; năng suất ngô ước đạt 42 tạ/ha, sản lượng 48.837 tấn.

Diện tích sản xuất rau các loại 4.121 ha, đạt 105,6% so với kế hoạch và bằng 114,5% so năm 2017, năng suất ước đạt 124 tạ/ha, sản lượng 51.100 tấn.

Diện tích mía đường vẫn giữ ổn định khoảng 1.803 ha, tăng 105,6% so với niên vụ 2017; diện tích mía tím khoảng 4.000 ha còn lại là mía trắng.
Nhan Sinh

 


Đề xuất