Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 558 nhà ở cho hộ nghèo huyện Nậm Pồ

Ngày 1/7, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch về hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo huyện Nậm Pồ. Theo đó, thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, sau huyện Mường Nhé, Nậm Pồ là huyện thứ 2 của tỉnh Điện Biên sẽ được hỗ trợ xây mới và sửa chữa 558 ngôi nhà cho hộ nghèo.

Qua ra soát thống kê, huyện Nậm Pồ có 558 hộ được hỗ trợ làm nhà (trong đó làm mới 511 nhà, cải tạo 47 nhà). Đây là những gia đình nghèo, chưa có nhà hoặc đã có nhà nhưng nhà ở tạm, dột nát, hư hỏng, có nguy cơ sập đổ; đã hoặc chưa được hưởng các chính sách hỗ trợ làm nhà ở thuộc các chương trình, dự án của Nhà nước triển khai trên địa bàn.

Việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo huyện Nậm Pồ được tỉnh tiến hành theo phương châm “Nhà nước hỗ trợ - nhân dân làm nhà”; nguyên tắc “Cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình làm nhà”. Kinh phí hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo từ nguồn vốn xã hội hóa do Bộ Công an huy động. Việc hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo sẽ thực hiện theo hình thức hỗ trợ trực tiếp. Nhà được hỗ trợ sẽ sử dụng theo mẫu nhà đã được làm tại huyện Mường Nhé, đảm bảo tiêu chuẩn “Ba cứng” (nền cứng – khung cứng – mái cứng). Theo Kế hoạch, các hộ thuộc diện được xây nhà mới có mức hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/hộ; gia đình có nhà cải tạo, sửa chữa được hỗ trợ không quá 15 triệu đồng/hộ. Ngoài ra, đối với những hộ được hỗ trợ làm mới, kinh phí hỗ trợ đảm bảo xây nhà tối thiểu 36 m2. Những gia đình neo đơn có từ 1 - 3 nhân khẩu, những hộ ở thôn bản, xa trung tâm, khó khăn trong việc vận chuyển nguyên vật liệu, diện tích nhà có thể nhỏ hơn nhưng tối thiểu 30 m2.

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Mùa A Sơn đề nghị huyện Nậm Pồ cùng với các cơ quan chuyên môn, sở, ban, ngành khẩn trương huy động mọi nguồn lực để làm nhà ở cho người nghèo trên địa bàn, giúp họ sớm ổn định cuộc sống và yên tâm lao động sản xuất. Việc làm nhà phải cụ thể, tránh phô trương, hình thức, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, không để xảy ra lãng phí, tiêu cực. Công tác rà soát đối tượng được hỗ trợ làm nhà đúng người đúng đối tượng, đảm bảo tiến độ, đảm bảo chất lượng theo đúng mẫu thiết kế.

Dự kiến, trước ngày 30/8, các đơn vị hoàn thành, bàn giao 558 căn nhà xây mới, sửa chữa cho hộ nghèo ở Nậm Pồ. Trước đó, từ cuối năm 2019 đến tháng 5/2020, tỉnh Điện Biên cũng đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa gần 1.200 nhà ở cho hộ nghèo ở huyện Mường Nhé.


Xuân Tư

Tin liên quan

Tổng kết việc thực hiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Mường Nhé

Ngày 7/5, Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chủ trương hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Mường Nhé và triển khai hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.Đề xuất