Hỗ trợ Việt Nam cải thiện giáo dục, cơ sở hạ tầng khu vực khó khăn nhất

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình và ông Tomoyuki Kimura, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam ký kết các Hiệp định vay vốn . Ảnh: TTXVN


Với thời gian thực hiện kéo dài 6 năm kể từ đầu năm 2015, dự án giáo dục trung học cơ sở cho các khu vực khó khăn nhất lần này hướng đến mục tiêu tăng số lượng thực tế học sinh trung học cơ sở thêm 5% vào năm 2020 thông qua việc xây dựng thêm 660 lớp học, 350 cơ sở bán trú, 250 nhà cho giáo viên, đào tạo cho khoảng 24.000 giáo viên cũng như phát triển thêm 344 điểm trường mới.


Đề xuất