Hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn ở Thừa Thiên - Huế

 
Đại diện các Tổ chức ký biên bản ghi nhớ. Ảnh: Mai Trang-TTXVN

Hội thảo tổng kết những thành công bước đầu của 2 tổ chức Plan International Viet Nam và Trung tâm CODES trong việc hỗ trợ trẻ em lao động đường phố tại Thừa Thiên - Huế qua 3 năm (9/2014-7/2017) thực hiện dự án “Vì tương lai tươi sáng hơn của trẻ em lao động đường phố tại Thừa Thiên - Huế”. Đồng thời mở ra cơ hội hợp tác lớn hơn với hai Trung tâm REACH và CYCAD trong giai đoạn từ tháng 11/2017 đến tháng 7/2020 nhằm tạo nhiều cơ hội cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn với dự án “Một tương lai tươi sáng hơn cho trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn ở Thừa Thiên - Huế”.

Qua 3 năm thực hiện dự án “Vì tương lai tươi sáng hơn của trẻ em lao động đường phố tại Thừa Thiên - Huế”, 300 trẻ em đường phố được hỗ trợ cơ hội học tập, học nghề và kiếm sống an toàn hơn trên đường  phố; 216 em có cơ hội tiếp tục học chính quy, học lớp tình thương; 40 thanh niên được hỗ trợ học nghề, phương tiện kiếm sống; 90 hộ dân được vay vốn phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống. Nhìn chung, dự án đã góp phần làm giảm 1/3 trẻ em lao động trên đường phố tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Mai Trang-TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Đinh Khắc Đính hoan nghênh những đóng góp của các tổ chức phi Chính phủ đối với trẻ em, thanh thiếu niên, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh. Đồng thời đánh giá cao sự phối hợp của các tổ chức với ban, ngành, địa phương để mang lại những kết quả thiết thực, ý nghĩa trong những năm qua.

Với tổng ngân sách 7,5 tỷ đồng, dự án “Một tương lai tươi sáng hơn cho trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn ở Thừa Thiên- Huế” tiếp tục hỗ trợ cơ hội học tập cho 226 trẻ em lao động đường phố; mở rộng can thiệp hỗ trợ 350 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt phụ nữ trẻ đang sinh sống ở một số xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, dự án sẽ hỗ trợ 70 hộ dân có trẻ lao động đường phố, trẻ khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn về nguồn vốn, sinh kế nhằm cải thiện thu nhập. Bên cạnh đó, dự án hướng đến nâng cao năng lực cho 3 tổ chức phi Chính phủ trong nước (CODES, CYCAD và REACH) cùng chính quyền địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trong các hoạt động bảo vệ trẻ em và thúc đẩy quyền kinh tế cho nhóm đối tượng hoàn cảnh khó khăn.

Cụ thể, Tổ chức Plan International Viet Nam sẽ lồng ghép vấn đề bảo vệ trẻ em, tập trung ở hai loại hình xâm hại tình dục và bóc lột sức lao động trẻ em trong tất cả các hoạt động can thiệp; củng cố hoạt động hợp tác với chính quyền địa phương, nhà trường. Trung tâm CODES đề xuất cần tiếp tục hỗ trợ những phần liên quan đến giáo dục; mở rộng chương trình khởi nghiệp…

Dịp này, đại diện 4 tổ chức, trung tâm đã ký biên bản hợp tác ghi nhớ.
Mai Trang


Đề xuất