Hỗ trợ kiến thức giúp nông dân làm giầu

Ông Huỳnh Công Khanh ở ấp Tân Hòa, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ là một trong những người dân tham gia lớp đào tạo nghề trồng lúa năng suất cao

Ông Huỳnh Công Khanh ở ấp Tân Hòa, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ là một trong những nông dân tham gia lớp đào tạo nghề trồng lúa năng suất cao. Từ những kiến thức được học, ông áp dụng vào quy trình bón phân, phun thuốc, xử lý sâu bệnh… trên 3,4 ha lúa của gia đình. Nhờ vậy, năng suất lúa đạt 6 - 7 tấn/ha, cao hơn trước khoảng 2 tấn/ha. Trừ chi phí, gia đình ông thu lãi 100 triệu đồng/vụ.

Ông Vũ Viết Thụ ở ấp Phong Phú, xã Long Phước, thành phố Bà Rịa nhờ tham gia lớp đào tạo nghề chăn nuôi, đã biết thêm cây lạc dại - một loại cây giàu dinh dưỡng, làm nguồn thức ăn giúp đàn dê mau lớn 

Kể từ 2011 đến nay, đã có 8000 lao động trên địa bàn được tỉnh đào tạo nghề, giúp nâng cao thu nhập và cải thiện kinh tế hộ gia đình

Ông Vũ Viết Thụ ở ấp Phong Phú, xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, sau khi tham gia lớp đào tạo nghề chăn nuôi, đã biết thêm cây lạc dại - một loại cây giàu dinh dưỡng, làm nguồn thức ăn giúp đàn dê mau lớn. Nhờ loại cây này, đàn dê đã có nguồn thức ăn ổn định và gia đình thu lãi khoảng 100 triệu đồng/năm.
Hoàng Nhị
 

Đề xuất