Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số khởi nghiệp - Chìa khóa thành công cho người nghèo

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến và Quyền Giám đốc
Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Achim Fock ký biên bản ghi nhớ
.

Tham dự diễn đàn có 300 đại biểu đến từ các Bộ, ngành liên quan, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và đại biểu người dân tộc thiểu số đã khởi nghiệp thành công… Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Đỗ Văn Chiến chủ trì hội nghị.
 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Đỗ Văn Chiến chủ trì hội nghị

Diễn đàn tổ chức nhằm góp phần nỗ lực vào việc thực hiện mục tiêu phát triển “Không ai bị bỏ lại phía sau”, cập nhật, phân tích những vấn đề từ thực tiễn đến chính sách gắn với khởi nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số trong bối cảnh phát triển chung của Việt Nam, là cơ hội tốt để các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách, các đối tác hỗ trợ khởi nghiệp, các tổ chức quốc tế cùng chia sẻ, thảo luận để tìm kiếm những giải pháp kết nối, hỗ trợ tốt hơn cho mục tiêu phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, vươn lên làm giàu của cộng đồng các dân tộc thiểu số. 

Các đối tác dự Diễn đàn ký thỏa thuận hợp tác hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

Ông Hà Việt Quân, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Hợp tác Quốc tế cho biết “Ủy ban dân tộc cùng với các nhà hoạch định chính sách dân tộc sẽ chủ trì, kết nối, hỗ trợ khởi nghiệp vùng dân tộc thiểu số. Hiện Ủy ban dân tộc đang phối hợp với đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan… cũng như các tổ chức quốc tế tiến hành nghiên cứu, khảo sát, hỗ trợ kết nối khởi nghiệp cho đồng bào.”

Các gian hàng giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của đồng bào
dân tộc thiểu số

Các đại biểu đã tập trung phân tích, chia sẻ những sáng kiến khởi nghiệp, cùng nhau tìm giải pháp để giải quyết những thách thức, xây dựng được chiến lược khởi nghiệp, đề xuất kế hoạch hành động sau diễn đàn nhằm ươm tạo, tăng tốc, thúc đẩy, khuyến khích và hỗ trợ cộng đồng dân tộc thiểu số khởi nghiệp. 

Đại biểu dân tộc thiểu số khởi nghiệp Tẩn Thị Su – giám đốc doanh nghiệp Sapa O’Châu chia sẻ con đường dẫn đến thành công và kiến nghị cần có sự giúp đỡ để đưa sản phẩm đi xa hơn, bảo vệ sản phẩm bền vững và lâu dài.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc, nhấn mạnh: Công tác giảm nghèo và phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS phải dựa trên nội lực của chính người DTTS, hỗ trợ thị trường cho các sản phẩm khởi nghiệp là quan trọng nhất, cần xây dựng được bộ phận đi trước tiên phong, khu vực miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam cần được nhìn nhận như là vùng đất của cơ hội phát triển đặc biệt là các lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất kinh doanh cây trồng, vật nuôi đặc sản, cây dược liệu và khai thác bản sắc văn hóa để phát triển du lịch…”

Tại diễn đàn đã ký kết một số biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác với các đối tác.

                                                                        Hoàng Tâm - Nam Sương


Đề xuất