Hỗ trợ Bạc Liêu phòng, chống dịch bệnh thủy sản

Thu hoạch tôm nuôi ở Bạc Liêu. Ảnh: Huỳnh Sử - TTXVN

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp không thu tiền 100 tấn hóa chất Chlorine 65% min từ nguồn hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Bạc Liêu để phòng, chống dịch bệnh thủy sản.
 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo. UBND tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận vsử dụng số hóa chất nêu trên theo quy định hiện hành.

Trần Hiền Hạnh
 

Đề xuất