Hình thành các sản phẩm đặc thù để phát triển du lịch vùng Tây Bắc

Sa Pa- điểm du lịch hấp dẫn ở vùng núi phía Bắc Việt Nam. Ảnh: Huy Hoàng- TTXVN

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc, mặc dù du lịch các tỉnh trong khu vực phát triển khả quan nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, hạ tầng du lịch còn kém, thiếu cơ sở vật chất chuyên ngành phục vụ du lịch như các khu vui chơi giải trí, mua sắm; nhân lực ngành du lịch còn thiếu và yếu, phần lớn chưa qua đào tạo sâu về chuyên môn nghiệp vụ. Về loại hình du lịch cộng đồng, chưa quy hoạch một cách khoa học, bài bản; nhiều điểm ở Tây Bắc sản phẩm tương tự nhau; chưa xây dựng được các khu du lịch sinh thái. 

Để du lịch 8 tỉnh Tây Bắc phát triển tương xứng với tiềm năng, các tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch mới, đặc trưng của khu vực và từng địa phương, trong đó tập trung khảo sát đánh giá du lịch cộng đồng, rà soát từ quy hoạch, cơ chế chính sách, mục tiêu đến các giải pháp xây dựng sản phẩm nhằm xây dựng các điểm du lịch cộng đồng hiệu quả. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến quảng bá, tổ chức các sự kiện thu hút khách du lịch như: Hội chợ Du lịch Tây Bắc lần thứ 2 tại tỉnh Phú Thọ; tham dự Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM năm 2015 tại Hà Nội; tăng cường hợp tác, liên kết trao đổi thông tin và quảng bá du lịch giữa các trung tâm xúc tiến du lịch, các hiệp hội du lịch trong khối 8 tỉnh; đẩy mạnh hơn nữa hoạt động của trang thông tin điện tử quảng bá du lịch 8 tỉnh. 


Đề xuất