Hình ảnh đẹp của Lực lượng Thanh niên xung phong TP. Hồ Chí Minh

Ngoài ra, lực lượng Thanh niên xung phong còn hỗ trợ cảnh sát giao thông đường bộ điều khiển giao thông, bảo vệ khách du lịch nước ngoài; quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ Cần Giờ; giữ gìn trật tự ở những lễ hội lớn, những nơi đông người..., góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại.

Một số hình ảnh Thanh niên xung phong hỗ trợ, giúp đỡ du khách tại khu vực Trung tâm Thành phố. 
 

 

 

 

 

 

 Đề xuất