Hiệu quả từ việc liên kết trồng rừng ở Đắk Lắk

Mỗi năm, Đắk Lắk trồng mới được khoảng 5.000 ha rừng

Cán bộ nông, lâm nghiệp hướng dẫn đồng bào kỹ thuật trồng và chăm sóc cây keo lai

Đắk Lắk hiện có trên 641.000 ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó có gần 85.000 ha rừng trồng. 5 năm qua, diện tích trồng rừng tăng nhanh so với trước, bình quân mỗi năm trồng mới từ 4.500 - 5.000 ha rừng, trong đó, khoảng 2.000 ha do các hộ gia đình trồng. Tỉnh khuyến khích các công ty lâm nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn liên kết với các hộ đồng bào tại chỗ để trồng rừng. Ngoài hỗ trợ đồng bào có vốn để trồng và chăm sóc rừng, doanh nghiệp sẽ bao tiêu sản phẩm và chia lợi nhuận cho các hộ tham gia trồng rừng.

Chăm sóc vườn ươm cây giống

Thông qua chương trình hỗ trợ trồng rừng, đồng bào đã thực hiện có hiệu quả phương thức canh tác nông - lâm kết hợp

Thông qua chương trình hỗ trợ trồng rừng, Đắk Lắk đang từng bước giúp đỡ đồng bào thay đổi tập quán du canh du cư, đốt rừng làm nương rẫy.


Đề xuất