Hiệu quả từ mô hình trồng dâu tây ở Lạc Dương

Có được kết quả này, huyện Lạc Dương đã triển khai nhiều mô hình kinh tế hộ đạt hiệu quả cao như: trồng rau, hoa công nghệ cao, nuôi cá tầm…

Người dân thị trấn Lạc Dương chăm sóc vườn dâu tây

Đặc biệt, mô hình trồng dâu tây đang phát triển mạnh. Với giá bán tại vườn hiện nay từ 50.000 - 60.000 đồng/kg, trung bình 1.000 m2  người trồng thu được trên 50 triệu đồng/năm. Đầu tư trồng dâu tây đang mang lại nguồn thu ổn định cho nhiều hộ đồng bào ở huyện Lạc Dương.
 
Cây dâu tây cho thu nhập ổn định, giúp nhiều hộ đồng bào k'ho thoát nghèo và vươn lên làm giàu
Nhiều hộ đã đầu tư nhà lưới, hệ thống tưới tự động để trồng dâu tây theo hướng công nghệ cao
Dâu tây đã trở thành cây trồng quen thuộc của đồng bào K'ho ở huyện Lạc Dương

 


Đề xuất