Hiệu quả từ công tác dân vận tại Hà Giang

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Dân vận khéo thì làm việc gì cũng thành công”. Thấm nhuần lời dạy của Người, sau 10 năm thực hiện phong trào dân vận khéo, công tác dân vận của Hà Giang đã góp phần đưa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện phong trào thi đua với phương châm bám sát cơ sở, đến nay huyện Xín Mần (Hà Giang) đã có 18/18 xã, thị trấn thực hiện tốt dân vận khéo.

Bà Vương Thị Nhung, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Xín Mần cho biết, thời gian qua, để triển khai phong trào dân vận khéo một cách hiệu quả, đơn vị đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy Xín Mần ban hành kế hoạch cụ thể. Trong đó, các đơn vị chú trọng tổ chức thực hiện công tác dân vận ở các cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang và trong nhân dân, đặc biệt quán triệt tới cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả công tác dân vận.

Thực hiện tốt công tác dân vận không những huyện đã vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, khi triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương mà còn thu hút sự tham gia, đóng góp của người dân, nhất là trong phong trào nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ vừa qua, huyện Xín Mần đã có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Cùng đó, các cơ quan, ban, ngành, địa phương tích cực tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế; tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng các công trình đại đoàn kết, nhân rộng mô hình “Dân vận khéo”, thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở… Qua đó, ở địa phương xuất hiện nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao như: Mô hình nuôi dê sinh sản, nuôi trâu, bò vỗ béo, nuôi lợn đen sinh sản…

Với công tác lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị đã được triển khai thiệu quả tại Hà Giang, tạo sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, hành động của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, nhiệm vụ công tác dân vận.

Công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước được quan tâm, đổi mới bằng những cách làm cụ thể. Trọng tâm là việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; giáo dục cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đạo đức công vụ, nêu cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với từng đối tượng gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Nhìn lại 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2010-2020, kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Giang đã có bước phát triển khá toàn diện. Nhiều chỉ tiêu quan trọng có mức tăng trưởng cao, như: Thu ngân sách nhà nước tăng 2,5 lần (Tổng thu ngân sách Nhà nước đến năm 2020 ước đạt trên 2.000 tỷ đồng, tăng 51,2% so với năm 2015); thu nhập bình quân đầu người tăng 3,4 lần; huy động vốn đầu tư toàn xã hội tăng 4,8 lần và giá trị thu hoạch/ha đất canh tác tăng 2,4 lần so với năm 2010.

So với đầu nhiệm kỳ, đến nay hộ nghèo của Hà Giang giảm gần 50%, bình quân giảm 4,22%/năm, từ trên 43% (năm 2015) xuống còn 22,6% (năm 2020). Thu nhập bình quân đầu người tăng 7,4%; thu hút đầu tư toàn xã hội tăng 7,1%...

Bà Lù Thị Hà, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Giang cho biết, để làm tốt công tác dân vận thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Giang tiếp tục nắm chắc tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân và giải quyết tốt những bức xúc chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở. Các đơn vị chức năng làm tốt công tác dự báo tình hình, nhằm có những giải pháp định hướng cụ thể liên quan đến công tác dân vận; tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền có các cơ chế chính sách phát triển trong các lĩnh vực cho phù hợp, để đội ngũ làm công tác tuyên truyền đưa các nghị quyết vào cuộc sống.

“Tới đây chúng tôi sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt công tác phân công công chức, viên chức tham gia phụ trách công tác dân vận, thường xuyên bồi dưỡng công tác cho đội ngũ này” - bà Lù Thị Hà nhấn mạnh.

Nguyễn Chiến

Tin liên quan

Hà Giang phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc

Là tỉnh miền núi biên giới nằm ở cực Bắc của Tổ quốc, Hà Giang có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phát triển du lịch. Những năm qua, tỉnh Hà Giang chú trọng lãnh đạo việc bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc gắn với phát triển du lịch. Thông qua đó, việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch là bài toán song hành đang được Hà Giang vận dụng linh hoạt và hiệu quả.


Hà Giang tôn vinh các nhà giáo tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2020

Kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020), tối 18/11, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ vinh danh nhà giáo tiêu biểu trong công tác giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020.Đề xuất