Hiệu quả từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tân Uyên tuyên truyền về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tới đồng bào dân tộc sinh sống trên địa bàn 

Từ chính sách chi trả DVMTR, bảo vệ rừng và tiền công trồng rừng theo đề án quế, sơn tra, từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tân Uyên đã tổ chức chi trả hơn 30 tỷ đồng cho hàng nghìn hộ đồng bào ở 10/10 xã, thị trấn. Nhận thức rõ lợi ích từ việc giữ rừng, người dân thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên luôn làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ, phòng chống cháy rừng không để xảy ra vụ phá rừng nào... Năm 2018, Lai Châu nâng độ che phủ rừng lên 49,11% (năm 2017 là 48,16%).

Người dân xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên thường xuyên đi kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn xã 

Đồng bào dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện Tân Uyên phát quang thực bì nhằm phòng cháy, chữa cháy rừng khi thời tiết sắp chuyển sang mùa khô

Việc chi trả DVMTR đã trở thành động lực giúp đồng bào mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế cũng như nâng cao hiệu quả bảo vệ, phát triển rừng theo hướng bền vững.
Minh Anh
 

Đề xuất