Hiệu quả trong công tác giảm nghèo ở huyện vùng cao Văn Chấn

Thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt  khó  khăn  và  chương  trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015, Văn Chấn đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng  và  nâng  cấp  hệ thống đường giao thông, thủy lợi, điện, trạm y tế, trường học… tại 31/31 xã, thị  trấn.  
 
Bản làng của đồng bào dân tộc Thái ở xã Sơn A ngày một đổi mới

Bên  cạnh  đó, huyện  cũng  triển  khai nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào phát triển sản xuất  như:  cho  vay  vốn, hỗ  trợ  cây,  con  giống, phân  bón,  nông  cụ  sản xuất… Nhờ vậy, kinh tế của  huyện  đã  có  nhiều chuyển  biến  tích  cực, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 12%/năm, thu nhập  đầu  người  đạt  22 triệu  đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 19,92%.

Huyện Văn Chấn có 31 xã, thị trấn thì tất cả các xã, thị trấn đều đã có điện, đường ô tô, trạm y tế, trường học

Trong thời gian tới, Văn  Chấn  sẽ  tiếp  tục đầu  tư  hoàn  thiện  cơ sở  hạ  tầng  phục  vụ nhu  cầu  dân  sinh,  hỗ trợ phát triển sản xuất tại các xã đặc biệt khó khăn,  thực  hiện  tốt công  tác  giảm  nghèo bền vững trên địa bàn.

Một buổi hoạt động ngoại khóa của các em học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú Văn Chấn

Cán bộ y tế tổ chức khám và cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện

Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn, nhiều hộ đồng bào ở xã Thanh Lương đã phát triển nghề trồng nấm rơm, tăng thu nhập cho gia đình

Thiếu nữ Mông ở xã Suối Bu thu hoạch chè

Hệ thống kênh mương nội đồng được xây dựng, phục vụ đồng bào sản xuất nông nghiệp

“Những năm vừa qua, công tác xóa đói giảm nghèo tại huyện Văn Chấn đã có những chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống đồng bào các dân tộc được nâng lên và cải thiện rõ rệt…” - Ông Phạm Nguyên Bình - Trưởng phòng Dân tộc huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Huyện Văn Chấn khuyến khích đồng bào phát triển nghề thủ công truyền thống

Chuyển dịch cơ cấu cây trồng góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp cho nhiều hộ đồng bào ở huyện Văn Chấn
 

 

Đề xuất