Hiệu quả thiết thực từ Chương trình 135 ở xã nghèo Trung Sơn

Những năm qua, nguồn vốn Chương trình 135 đã tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, giúp bà con thoát nghèo. Năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống còn 115 hộ. 
 
Trường mầm non Lâm Quang. 

 

 Nhờ những công trình thủy lợi mà các cánh đồng luôn được xanh tươi.

Những ngôi nhà khang trang
đã giúp bộ mặt nông thôn của xã có nhiều khởi sắc.

 

 

Đề xuất