Hiệu quả đề án "Kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển" tại Khánh Hòa

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Tạp chí Cộng sản

Cam Bình, thành phố Cam Ranh là một trong những xã đảo đông dân nhất tỉnh Khánh Hòa với trên 5.000 người. Trước đây, nhiều người dân trong xã có quan niệm phải sinh nhiều con, nhất là con trai để có lao động đi biển. Cam Bình được chọn là một trong những xã “điểm” triển khai Đề án 52. Ngay từ đầu, chính quyền địa phương cùng các tổ chức, hội, đoàn thể vừa vận động, tuyên truyền vừa cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho người dân. Theo UBND xã Cam Bình, nếu như năm 2011 tỷ lệ sinh con thứ ba là trên 17%, thì nay chỉ còn 14%, tỷ suất sinh giảm từ 18,6 phần nghìn xuống 14,8 phần nghìn, tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai đạt trên 80%...

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Tạp chí Cộng sản

Khánh Hòa có 46 xã đảo, ven biển thực hiện Đề án 52. Đây là vùng có dân cư tập trung đông, chiếm đến 42% dân số toàn tỉnh, trong khi trình độ dân trí chưa cao. Khi chưa thực hiện Đề án 52, số con của mỗi gia đình luôn có chiều hướng tăng lên, thì nay bình quân số con của mỗi gia đình trong vùng ổn định ở mức 1,88 con, bằng với mức sinh chung của toàn tỉnh. Để làm được điều này, ngay từ khi triển khai Đề án 52, tỉnh Khánh Hòa đã ưu tiên thực hiện ở địa bàn trọng điểm bằng cách lồng ghép tuyên tuyền với cung cấp dịch vụ chất lượng cao, hiệu quả. Theo đó, đối với xã đảo như: Cam Bình, Vạn Thạnh… các đội chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em thường xuyên tiếp cận người dân để tư vấn, cung cấp dịch vụ. Ở các xã ven biển, việc tư vấn và cung cấp dịch vụ được thực hiện ngay trong buổi sinh hoạt của các mô hình như: “Câu lạc bộ sức khỏe sinh sản vị thành niên”, “Tư vấn tiền hôn nhân”, “Hạnh phúc gia đình”... 

Ảnh minh họa - Một góc đảo Phú Quốc. Ảnh: TTXVN

Theo Chi cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình Khánh Hòa, thông qua Đề án 52, đến nay đã có hơn 11.000 lượt bà mẹ được khám thai, trên 27.000 lượt phụ nữ khám phụ khoa, gần 9.400 lượt điều trị phụ khoa, hàng chục nghìn lượt người được cấp phát miễn phí phương tiện tránh thai…
 

Đề xuất