Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc

Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng (bên phải) và Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Yoon Sang-jick, thay mặt Chính phủ hai nước chính thức ký Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Đức Tám- TTXVN

VKFTA là hiệp định thương mại mang tính toàn diện mức độ cam kết cao và đảm bảo cân bằng lợi ích. Sau hơn 2 năm với 8 vòng đàm phán chính thức và 8 vòng đàm phán cấp Trưởng đoàn, đàm phán giữa kỳ, Việt Nam và Hàn Quốc đã thống nhất toàn bộ nội dung Hiệp định VKFTA. 

Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng (bên phải) và Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Yoon Sang-jick sau lễ ký Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Đức Tám- TTXVN

Các nội dung chính của Hiệp định gồm: Thương mại hàng hoá, Thương mại Dịch vụ (bao gồm các Phụ lục về dịch vụ viễn thông, dịch vụ tài chính, di chuyển thể nhân), Đầu tư, Sở hữu trí tuệ, các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS), Quy tắc xuất xứ, Thuận lợi hóa hải quan, Phòng vệ thương mại, Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), Thương mại điện tử, Cạnh tranh, Hợp tác kinh tế, Thể chế và Pháp lý. 

 Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng (bên phải) và Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Yoon Sang-jick họp báo chung về chính thức ký Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Đức Tám – TTXVN

Hiệp định VKFTA là hiệp định thương mại tự do đầu tiên trong số các Hiệp định FTA song phương giữa Việt Nam với các đối tác kinh tế đã cơ bản hoàn tất đàm phán năm 2014, được chính thức ký kết trong năm 2015. 
Với nội dung đã được thỏa thuận, dự kiến Hiệp định sẽ mang lại những tác động tích cực về nhiều mặt đối với Việt Nam. Trong đó, về kinh tế, thương mại, đầu tư, việc ký kết Hiệp định VKFTA sẽ giúp Việt Nam hoàn thiện hơn nữa môi trường kinh doanh, phân bổ và sử dụng nguồn lực xã hội một cách hiệu quả hơn, từ đó thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đại biểu hai nước tham dự lễ ký. Ảnh: Đức Tám – TTXVN

Hàng xuất khẩu của Việt Nam sẽ được hưởng nhiều cơ hội thị trường mới nhờ các cam kết mở cửa thị trường mạnh mẽ của phía Hàn Quốc. Môi trường pháp lý minh bạch, thông thoáng sẽ góp phần khuyến khích đầu tư từ Hàn Quốc vào Việt Nam, kèm theo công nghệ cao, trình độ quản lý tiên tiến và cơ hội tiếp cận các thị trường thứ ba. Ngoài ra, hiệp định này sẽ tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người lao động Việt Nam, nâng cao thu nhập, nhất là của nhóm lao động phổ thông, lao động không có tay nghề cao, góp phần xóa đói, giảm nghèo ở nông thôn. 
 
 

Đề xuất