Hậu sự cố môi trưởng biển ở 4 tỉnh miền Trung: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình 4 phương án khai thác hải sản

Tại hội nghị, căn cứ vào kết quả điều tra, đánh giá mức độ, phạm vi ô nhiễm môi trường biển do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố ngày 22/8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra hướng dẫn khai thác, giám sát sản phẩm hải sản, việc nuôi trồng thủy sản và nghề muối tại tại các tỉnh nói trên.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại hội nghị. Đối với khai thác thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình 4 phương án để hội nghị thảo luận.

- Phương án 1:  là cấm ngư dân khai thác hải sản tại vùng biển từ 10 hải lý trở vào bờ kéo dài từ Vũng Áng đến hết hòn Sơn Chà (Thừa Thiên - Huế) và tăng cường giám sát an toàn thực phẩm, sản phẩm hải sản khai thác tại các cảng cá, bến cá khi tàu về bờ.

Phương án 2:  cho phép ngư dân khai thác bình thường nhưng cấm ba vùng biển như Bộ Tài nguyên và Môi trường khuyến cáo, gồm các vùng biển cách bờ 1,5 km thuộc Sơn Dương (Hà Tĩnh) với diện tích 300 km2, Nhật Lệ (Quảng Bình) với diện tích 330 km2, hòn Sơn Chà (Thừa Thiên - Huế) với diện tích 160 km2. Đồng thời, cơ quan chức năng tăng cường giám sát an toàn thực phẩm, sản phẩm hải sản khai thác tại các cảng cá, bến cá khi tàu về bờ.

Phương án 3 : cho phép ngư dân khai thác bình thường, tăng cường giám sát an toàn thực phẩm sản phẩm hải sản khai thác tại các cảng cá, bến cá khi tàu về bờ. Cấm nghề khai thác cá tầng đáy từ 20 hải lý trở vào tại 4 tỉnh miền Trung đối với các nghề: lưới, kéo, rê đáy, lăn, lồng bẫy.

Phương án 4: cho phép ngư dân tham gia hoạt động khai thác hải sản bình thường trên các vùng biển và tăng cường giám sát an toàn thực phẩm, sản phẩm hải sản khai thác tại các cảng cá, bến cá khi tàu về.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các tỉnh đã thảo luận và lựa chọn các phương án có khác nhau, đa số nghiêng về phương án 3 và 4. Riêng Quảng Bình không chọn phương án nào. Bên cạnh đó, các sở ngành liên quan ở 4 địa phương cũng đề xuất nên lựa chọn thêm phương án 2 và tăng cường giám sát nguồn hải sản. Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu các ý kiến đóng góp của các địa phương, đồng thời cũng đưa ra phương án khôi phục hoạt động nuôi trồng thủy sản bình thường trên biển và vùng ven biển tại 4 tỉnh. Đối với nghề muối, các địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn diêm dân tham gia sản xuất muối bình thường và lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm theo định kỳ...

Quang cảnh hội nghị

 


Đề xuất