Hậu Giang: Tập trung đổi mới phương pháp dạy và học năm học 2015 - 2016

                                 Hau Giang: Tap trung doi moi phuong phap day va hoc nam hoc 2015 - 2016 hinh anh 1
                                    Ông Nguyễn Hùng Nhiên, PGĐ Sở GD&ĐT phát biểu tại hội nghị.

Năm học 2014-2015, toàn tỉnh có 62 trường THCS và 23 trường THPT. Trong đó có 36/61 trường THCS và 6/24 trường THPT đạt chuẩn quốc gia. Có 74/74 xã, phường và 7/7 huyện, thị, thành phố đạt chuẩn PCGDTHCS. Bên cạnh đó, học sinh có hạnh kiểm khá, tốt đạt 89% cấp THCS và 97% cấp THPT, học lực khá, tốt đạt 45% ở cấp THCS và 47% ở cấp THPT. Ngoài ra, tỷ lệ học sinh bỏ học giảm dưới 2%, cụ thể: THCS 1,54%, THPT 1,95%.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Hùng Nhiên, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh, lưu ý 12 nhiệm vụ trong năm học 2015-2016. Trong đó tập trung các nhiệm vụ: đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tích cực triển khai các chương trình giáo dục và đào tạo, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua; đổi mới nâng cao hiệu quả quản lý đối với các cơ sở giáo dục trung học; triển khai thực nghiệm các mô hình trường học mới cấp trung học; phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và phát triển kế hoạch giáo dục theo hướng phát triển năng lực của học sinh.
 


Đề xuất