Hậu Giang phát huy thế mạnh trong nông nghiệp

Hậu Giang đã triển khai nhiều chương trình, dự án đầu tư phát triển các loại cây trồng có thế mạnh như: lúa, cam, bưởi, dứa khóm), chanh không hạt, quýt đường, mía...;Tập trung nhân rộng các mô hình đa cây, đa con, giảm dần diện tích cây trồng hiệu quả thấp, gắn với bảo vệ môi trường.

Sử dụng máy gặt đập liên hợp giúp người nông dân tiết kiệm công sức, thời gian lao động.
Huyện Châu Thành A là một trong những vùng trọng điểm lúa của Hậu Giang

Tỉnh thực hiện có hiệu quả việc hỗ trợ đồng bào cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, khuyến khích nông dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật và đưa cơ giới vào sản xuất; thực hiện liên kết “4 nhà” nên các loại nông sản hàng hóa ngày càng đa dạng, chất lượng cao.

Mùa thu hoạch dưa ở xã vĩnh Thuận Tây, huyện vị Thủy.
Hậu Giang hiện trồng 1.600 ha dứa (khóm), năng suất bình quân 15 tấn quả/ha/năm.
Nghề làm chanh muối mang lại thu nhập ổn định cho không ít hộ nghèo ở xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A

Hiện nay, diện tích trồng lúa ở Hậu Giang đạt trên 212.000 ha, diện tích trồng màu khoảng 20.000 ha, cây ăn quả được mở rộng lên gần 30.000 ha, trữ lượng thủy sản dồi dào và có giá trị kinh tế cao. Năm 2013, thu nhập bình quân ở Hậu Giang đạt trên 21 triệu đồng/người, trong đó thu nhập ở khu vực nông thôn tăng từ 8,9 triệu đồng/người (năm 2008) lên 19,4 triệu đồng/người (năm 2013), tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 14,5%...

Sản lượng nuôi trồng thủy sản ở Hậu Giang hiện đạt khoảng 18.000 tấn/năm.
Nhiều hộ nông dân ở Hậu Giang trở nên khá giả từ sản xuất lúa hàng hóa.

Thời gian tới, Hậu Giang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa phù hợp với nhu cầu thị trường và điều kiện tự nhiên của từng vùng, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo việc làm cho lao động ở nông thôn, thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới...

Làm đất vụ mới ở xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ.

 


Đề xuất