Hậu Giang phấn đấu 100% cán bộ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số trong quy hoạch được đào tạo

Quang cảnh cuộc họp.

Đến nay, Đề án nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo đã cơ bản hoàn thiện.

Mục tiêu đề án là trong giai đoạn 2015-2020, toàn tỉnh có 10% trở lên cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số trong diện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp, các sở, ban, ngành được đưa đi đào tạo sau đại học, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh.

Phấn đấu 100% cán bộ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số trong quy hoạch được đào tạo trình độ chuyên môn, bồi dưỡng lý luận chính trị đảm bảo theo quy định; 100% cán bộ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số nằm trong quy hoạch lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trở lên được đào tạo đủ chuẩn trước khi bổ nhiệm.

Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy đạt tỷ lệ bằng hoặc cao hơn so với quy định. Có từ 10-15 cán bộ trong diện quy hoạch được luân chuyển từ tỉnh xuống huyện, thị, thành; từ 50-70 cán bộ ở huyện, thị, thành luân chuyển về xã, phường, thị trấn giữ chức vụ chủ chốt và ngược lại...

Theo đề án, độ tuổi trẻ đối với cấp tỉnh từ dưới 40 tuổi; cấp huyện và tương đương từ dưới 35 tuổi và cấp xã từ dưới 30 tuổi. Tổng kinh phí thực hiện đề án trên 13,2 tỉ đồng.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Tạo giao Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo đề án tiếp tục tu chỉnh lại đề án lần cuối.

Sau khi đề án hoàn thành sẽ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy đóng góp và thông qua. Khi đề án được thông qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình, hướng dẫn, tổ chức thực hiện đề án. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện đề án…
 


Đề xuất