Hậu Giang nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Tỉnh Hậu Giang đã hình thành nhiều cánh đồng lớn sản xuất lúa tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Duy Ba

Theo Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Hậu Giang, đến nay, toàn tỉnh đã có 24/54 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là thành quả rất lớn của các cấp chính quyền và nhân dân Hậu Giang, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và nâng cao đời sống nhân dân.

Tỉnh Hậu Giang đang thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nhất là tại các xã nông thôn mới, góp phần sản xuất bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm. Ảnh: Duy Ba

Có được kết quả này, bên cạnh việc tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, Hậu Giang đã ưu tiên các nguồn vốn để tập trung đầu tư xây dựng và nâng cấp hệ thống thủy lợi, điện, đường giao thông, trường học, trạm y tế; hỗ trợ tín dụng, đào tạo nghề, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi... Tỉnh cũng xây dựng được nhiều mô hình hiệu quả, cách làm hay như: mô hình ”Xóa trắng ấp nghèo” ở xã Đại Thành, Tân Thành (thị xã Ngã Bảy); mô hình ”Cánh đồng lớn” ở xã Vị Thanh (huyện Vị Thủy); mô hình huy động vốn từ các nhà tài trợ để hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn của xã Thạnh Hòa (huyện Phụng Hiệp)... Hiệu quả từ những cách làm này đã và đang thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, tạo phong trào xây dựng nông thôn mới sâu rộng đến xóm, ấp và được đông đảo nhân dân tham gia.

Lễ công bố xã nông thôn mới Phú An, huyện Châu Thành vừa được tổ chức dịp cuối tháng 8 vừa qua. Ảnh: Duy Ba

Sau nhiều năm tích cực xây dựng nông thôn mới, Hậu Giang đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Ngoài 1 đơn vị cấp huyện (thị xã Ngã Bảy), 24 đơn vị cấp xã đạt chuẩn, 30/54 xã còn lại đã đạt từ 5 - 18 tiêu chí. Xác định xây dựng nông thôn mới là để nâng cao đời sống nhân dân, Hậu Giang phấn đấu đến năm 2020, có thêm 1 huyện và 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; các xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí nông thôn mới trở lên.

Cảnh quan đường làng xã nông thôn mới Long Trị A. Ảnh: Duy Ba

Người dân các xã nông thôn mới ở Hậu Giang giờ đây đã được tiếp cận tri thức từ sách báo, tạp chí và các phương tiện thông tin truyền thông khác. Ảnh: Duy Ba

Tại các xã nông thôn mới ở Hậu Giang, công tác khám, chữa bệnh cho người dân ngày càng được quan tâm. Ảnh: Duy Ba

Để hoàn thành mục tiêu này, theo ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang, thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lồng ghép thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới; phấn đấu cải thiện đời sống người dân, nhất là vùng sâu, vùng có đồng bào dân tộc Khmer; tiếp tục nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh, chất lượng giáo dục, chất lượng lao động, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm... Từ đó phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Lao động có tay nghề ở nông thôn ngày càng được tỉnh Hậu Giang chú trọng đào tạo, đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động. Ảnh: Duy Ba

Duy Ba


Đề xuất