Hậu Giang hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho hộ nghèo

ông Danh So ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ là một trong những người được hỗ trợ đất để phát triển sản xuất, chăn nuôi 

Nhiều hộ đồng bào nhờ được hỗ trợ đất sản xuất đã trồng lúa, trồng bắp, nuôi cá... mỗi năm có thu nhập cả trăm triệu đồng 

Bà Lâm Tuyết Thảo, Phó trưởng Phòng Kế hoạch, Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang cho biết, tỉnh đã hỗ trợ cho gần 2.000 hộ nông dân Khmer, trong đó có 88 hộ được hỗ trợ đất ở, 758 hộ được hỗ trợ đất sản xuất và 1.146 hộ được giải quyết việc làm. Nhờ đó, đời sống đồng bào Khmer trong tỉnh đã có những chuyển biến rõ rệt, số hộ nghèo giảm dần qua từng năm, hộ khá ngày càng tăng. Năm 2014, toàn tỉnh có gần 240 hộ đồng bào Khmer thoát nghèo. 

Đồng bào trồng rau màu nâng cao thu nhập 

Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất đã giúp cho bà con đồng bào dân tộc ở xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ có được chỗ ở ổn định, có đất sản xuất để trồng trọt, chăn nuôi

​Xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ là một trong những xã thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho đồng bào. Toàn xã đã có khoảng 400 hộ đồng bào Khmer được hỗ trợ đất ở, đất sản xuất. Phần lớn các hộ được hỗ trợ đất đã phát triển sản xuất, chăn nuôi, như: trồng lúa, rau màu, nuôi trâu, bò... Ngoài xã Lương Nghĩa, các xã Lương Tâm, Vĩnh Viễn, Xà Phiên trong huyện cũng thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào, tạo điều kiện để đồng bào thoát nghèo, vươn lên làm giàu.


Đề xuất