Hậu Giang dẫn đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long trong xây dựng nông thôn mới

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang tặng Cờ Thi đua cho các đơn vị dẫn đầu trong xây dựng nông thôn mới.

Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", trong 5 năm qua, Hậu Giang đã xây dựng được 69 tuyến đường với chiều dài 115 km, 52/54 xã có đường ô tô về đến trung tâm, xây dựng mới trên 500 phòng học ở các điểm trường trong toàn tỉnh. Nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp và nâng cao thu nhập cho người dân, tỉnh đã xây dựng vùng nguyên liệu nông sản chuyên canh quy mô lớn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa và chế biến xuất khẩu như vùng lúa chất lượng cao 32.000 ha, vùng nguyên liệu mía 10.300 ha, vùng nguyên liệu dứa 1.500 ha, vùng cây ăn quả chủ lực 2.500 ha, vùng nuôi thủy sản tập trung 1.500 ha, xây dựng được các thương hiệu nông sản đặt trưng cuả tỉnh như bưởi 5 roi Châu Thành, bưởi hồ lô Hậu Giang, dứa Cầu Đúc, quýt đường Long Trị, cá rô đồng, cá thát lát Hậu Giang... 

Nông dân tỉnh Hậu Giang thu hoạch lúa Thu Đông. Ảnh: TTXVN


Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Hậu Giang đã xây dựng được nhiều mô hình hiệu quả, cách làm hay được triển khai nhân rộng ở nhiều địa phương như mô hình xóa trắng ấp nghèo ở xã Đại Thành, cánh đồng lớn xã Vị Thanh và Trường Long Tây, trồng cam sành theo hướng VietGAP, câu lạc bộ nhà vườn thu nhập trên 1 tỷ ở thị xã Ngã Bảy, Tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu ở xã Phương Phú, đặt biệt mô hình Cổng rào an ninh trật tự hiện được nhân rộng tại tất cả các ấp, xã trong toàn tỉnh. Khi mới bắt đầu xây dựng nông thôn mới vào năm 2011, Hậu Giang có thu nhập bình quân đầu người chỉ hơn 10 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 18% thì nay thu nhập bình quân đạt trên 28 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6%. 

  Trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong xây dựng nông thôn mới ở Hậu Giang


Theo ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2016 - 2020, Hậu Giang đặt ra mục tiêu xây dựng 16 xã hoàn thành nông thôn mới, 1 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và các xã còn lại trong toàn tỉnh đạt từ 10 tiêu chí trở lên./. 


Đề xuất