Hàng xà cừ trăm tuổi sắp bị di dời trên đường Kim Mã (Hà Nội)

Nhiều người dân đến lưu giữ lại kỷ niệm trước khi hàng cây bị di dời. 

Hàng cây xà cừ trên đường Kim Mã sắp bị di dời.

Nhiều người dân đến để lưu giữ lại những kỷ niệm trước khi hàng cây bị di dời.

Ông Đào Đình Tùng đã có hơn 30 năm ngồi bán vế số ở gốc cây xà cừ này, chứng kiến bao đổi thay dưới những tán cây cũng không khỏi bùi ngùi khi nghe tin hàng cây sắp bị di dời. 

Hàng cây xà cừ dường như đã trở thành một phần trong cuộc sống của những người gắn bó với nó

 Hàng cây xà cừ trên đường Kim Mã sắp bị di dời.

Hơn 100 cây xà cừ cổ thụ t này sẽ được di đời nguyên trạng đưa về vườn ươm để tiếp tục trồng lại.

 
Đề xuất