Hàng ngàn hécta rừng tự nhiên ở Đắk Nông bị tàn phá làm đất sản xuất

Do buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm và có dấu hiệu làm ngơ của cán bộ, nhân viên quản lý bảo vệ rừng Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đức Hòa khiến hàng ngàn hécta rừng tự nhiên bị tàn phá, diện tích đất rừng bị chiếm dụng chuyển đổi thành đất sản xuất rao bán công khai. Đến nay, hơn 2.641 hécta đã bị phá, chiếm dụng làm đất sản xuất nông nghiêp.
 
Một khoảnh rừng tự nhiên bị đốn hạ để chiếm dụng đất sản xuất. 

Rừng tự nhiên bị chặt phá và tận dụng làm trụ trồng hồ tiêu.

Rừng tự nhiên bị đốn hạ để thay thế cho những cây keo có giá trị thấp

Người dân canh tác trên diện tích đất rừng tự nhiên

Bảng rao bán rẫy và nhận cắt tỉa cành, phát cỏ…. 

Rừng tự nhiên bị tàn phá, chiếm dụng làm đất sản xuất

Vườn cà phê mọc lên ngay trên đất rừng tự nhiên

Hàng ngàn hécta rừng tự nhiên bị tàn phá, chiếm dụng làm đất sản xuất

 Nhiều cây gỗ có giá trị bị đốn hạ để lấy đất trồng cà phê


 

 

Đề xuất