Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam cải tiến chuỗi giá trị lúa gạo

Đại diện KRC và Bộ NN-PTNT ký kết thỏa thỏa thuận về dự án Cải thiện chuỗi giá trị lúa gạo ở Đồng bằng sông Hồng, Việt Nam. Ảnh: daibieunhandan.vn

Dự án này nhằm tăng thu nhập của người dân thông qua cải tiến chuỗi giá trị lúa gạo và nâng cao năng lực canh tác tại Đồng bằng sông Hồng; nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp thông qua phát triển công nghệ canh tác.

Ngân sách dự án là tiền viện trợ không hoàn lại từ Chính phủ Hàn Quốc 5 tỷ won, tương đương với trên 4,5 triệu USD.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh, đây là một trong những hoạt động thể hiện sự hợp tác toàn diện trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn của Việt Nam và Hàn Quốc. Dự án sẽ được thực hiện tại Thái Bình từ 2019 – 2023.

Cụ thể, dự án sẽ lập kế hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp cho Đồng bằng sông Hồng; xây dựng, vận hành khu canh tác thí điểm và Trung tâm Đào tạo Nông nghiệp tại tỉnh Thái Bình. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, cán bộ khuyến nông, nông dân thông qua đào tạo tại địa phương và Hàn Quốc.

Dự án cũng sẽ hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp trang thiết bị nông nghiệp phục vụ vận hành khu canh tác thí điểm và Trung tâm Đào tạo Nông nghiệp. Đồng thời, kết nối cùng hợp tác xã, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp để vận hành bền vững khu canh tác thí điểm và Trung tâm Đào tạo Nông nghiệp sau khi kết thúc dự án.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tin rằng, với sự nỗ lực của các bên liên quan như: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Thái Bình, Tập đoàn Phát triển nông thôn Hàn Quốc, dự án sẽ mang lại hiệu quả thiết thực cho người trồng lúa thành và là mô hình phát triển nông nghiệp kiểu mẫu để nhân rộng ra các địa phương khác.

Ông Kim In Sik, Chủ tịch Tập đoàn Phát triển nông thôn Hàn Quốc (KRC) kỳ vọng, dự án sẽ góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân và nâng cao chất lượng gạo cho Việt Nam. Ông Kim In Sik mong rằng, dự án sẽ thành công và là dự án điển hình để nhân rộng tại Việt Nam.

Tại lễ ký kết, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cho hay, thời gian vừa qua, Hàn Quốc, đặc biệt là KRC đã có sự hỗ trợ cho ngành nông nghiệp Việt Nam nói riêng và Việt Nam nói chung. Các dự án do Hàn Quốc, KRC hỗ trợ trên nhiều lĩnh vực và cho hiệu quả cao. Việt Nam mong muốn sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc, KRC về lĩnh vực này.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cũng đánh giá cao các dự án KRC đã và đang hỗ trợ Việt Nam như: dự án nâng cao năng lực cho Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương, dự án phục hồi và phát triển rừng ngập mặn ở Thái Bình; dự án xây dựng mô hình làng xanh và trồng rừng hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc tại Ninh Thuận và Quảng Nam. Hay dự án xây dựng các mô hình phát triển nông thôn theo kiểu mẫu Saemaul Undong (mô hình làng mới) đang được áp dụng tại các địa phương như: Bắc Giang, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Trị. Dự án Trung tâm Nông nghiệp Quốc tế của Hàn Quốc (KOPIA), thành lập trung tâm tại Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam nghiên cứu về cây rau và cây nhiên liệu sinh học…

“Các dự án đã và đang được thực hiện rất hiệu quả. Các dự án không chỉ là mô hình mà còn được nhân rộng ra các địa phương ở Việt Nam”, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cho biết.

Việt Nam hiện đang đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với thị trường và xây dựng nông thôn mới. Đây là cũng là hai lĩnh vực mà Hàn Quốc đi trước và có nhiều kinh nghiệm, Thứ trưởng mong muốn Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện hiệu quả hai chương trình này.

Bích Hồng


Đề xuất