Hàm Trí nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Hàm Trí đã có 11 km đường nông thôn được bê tông hóa

Trong suốt 5 năm thực hiện chương trình, Hàm Trí luôn là xã đi đầu của huyện, đặc biệt là trong sản xuất nông nghiệp.
Hàm Trí cơ bản hoàn thành hệ thống kênh mương nội đồng

Đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, người dân có ý thức cao trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Nhờ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước và người dân đóng góp, xã đã đầu tư xây dựng mới 11 km đường bê tông, nâng cấp gần 20 km đường giao thông liên thôn, liên xóm; xây dựng mới, khang trang một số công trình phúc lợi như: trạm xá, trường học; cải tạo, nâng cấp hệ thống điện, công trình nước sinh hoạt...

Nhiều ngôi nhà mới khang trang đã được xây dựng

Nhờ vậy, đến nay Hàm Trí đã đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới. Toàn xã hiện có 98% số hộ được sử dụng nước sạch, 97% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia...  

Nuôi lợn rừng đem lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ đồng bào Chăm ở xã Hàm Trí

 


Đề xuất