Hải Phòng hỗ trợ 860 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Trụ sở xã Toàn Thắng (Tiên Lãng).Ảnh : haiphong.gov.vn

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hải Phòng Phạm Văn Lập, đạt được kết quả này là do năm 2018, thành phố ưu tiên đầu tư nguồn lực lớn từ ngân sách 860 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới cấp xã (50 xã còn lại của chương trình xây dựng nông thôn mới) theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Thành phố triển khai có hiệu quả chương trình hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn. Tính đến tháng 11, các địa phương đã tiếp nhận gần 21.450 tấn xi măng và đã thi công hơn 101 km đường giao thông. Như vậy, Hải Phòng đã có 107/156 xã, phường, thị trấn cơ bản hoàn thành đường giao thông thôn xóm; 95/149 xã, phường, thị trấn cơ bản hoàn thành đường giao thông trục chính nội đồng.

Điểm nhấn, Hải Phòng đã thu hút được 8 doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, với tổng diện tích 284,81ha, vốn đầu tư 1.170,86 tỷ đồng. Điển hình là dự án của VinEco (xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo), Công ty TNHH Kỳ Duyên đầu tư dự án trồng trọt ứng dụng công nghệ cao (xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo). Dự án trồng hoa cao cấp của Công ty cổ phần Châu Giang (xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên) có giá trị cao gấp 30 - 40 lần so với trồng lúa; dự án trồng dưa kim Hoàng hậu, dưa lê trong nhà lưới tại huyện Vĩnh Bảo, cho thu hoạch cao gấp 20 lần so với sản xuất lúa.

Đồng thời, thành phố đang hỗ trợ 15 doanh nghiệp khảo sát, chuẩn bị đầu tư, dự kiến tổng diện tích hơn 1.834ha, vốn đầu tư khoảng 8.412 tỷ đồng…

Bên cạnh những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới, thực tế Hải Phòng vẫn còn đó những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện. Đó là tiến độ triển khai chương trình hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn tại một số xã còn chậm. Việc xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường nông thôn một số nơi chưa triệt để.

Thêm nữa, cơ sở hạ tầng về công nghệ cao còn yếu, trình độ công nghệ sản xuất còn thấp, tỷ trọng thiết bị hiện đại chưa cao. Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới chỉ dừng ở khâu sản xuất, chưa mở rộng theo chuỗi giá trị. Chưa có sự liên kết chặt chẽ, kết nối đồng bộ giữa "4 nhà" (nhà nước - nhà khoa học - doanh nghiệp - người dân)…

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết, năm 2019, các địa phương tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai trò người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới. Hải Phòng phấn đấu có 139/139 (đạt 100%) số xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, triển khai đầu tư xây dựng công trình huyện nông thôn mới tại 2 huyện Cát Hải và An Dương để cơ bản hoàn thành huyện nông thôn mới vào năm 2019.

Bên cạnh đó, triển khai xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao tại các xã đã đạt chuẩn. Nhân rộng, lan tỏa các phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “Mô hình thu nhập cao, hộ kinh doanh giỏi” và “Nhà sạch, vườn đẹp”…

Thành phố tập trung huy động vốn đầu tư của các doanh nghiệp đối với các công trình có khả năng thu hồi vốn. Tăng cường các hình thức hợp tác công tư và xã hội hóa để thu hút đầu tư vào bảo vệ môi trường, giao thông, dịch vụ văn hóa, thể thao. Lồng ghép các nguồn vốn từ ngân sách để hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, xử lý rác thải nông thôn.
Đoàn Minh Huệ

 


Đề xuất