Hai huyện, thị xã của tỉnh Trà Vinh cán đích nông thôn mới

Tuyến lộ nhựa của ấp nông thôn mới xã Long Thới, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Ảnh : travinh.gov.vn

Trên toàn tỉnh Trà Vinh đã có 39 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 45,9% tổng số xã trên địa bàn, cao hơn mức trung bình của toàn vùng Tây Nam Bộ và gần bằng với tỉ lệ chung của cả nước (48,3%). Tỉnh không có xã dưới 5 tiêu chí. Ngoài ra, Trà Vinh cũng triển khai mô hình xã văn hoá nông thôn mới với 29 xã đạt chuẩn này, tạo nền tảng bền vững về văn hoá, môi trường cho xây dựng nông thôn mới.
Nguyễn Thu Phương B

Đề xuất