Hải Dương phấn đấu thêm 30 xã và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương (bên phải) trao bằng khen của UBND tỉnh Hải Dương cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2017

Bà Vũ Thị Hà, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hải Dương cho biết, trong năm 2017, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được các cấp ủy, chính quyền quyết liệt tập trung thực hiện.

Kết quả, phong trào xây dựng nông thôn mới trong năm vừa qua đã có sức lan tỏa lớn trong toàn tỉnh, tạo nên khí thế thi đua rộng khắp giữa các địa phương. Đến hết năm 2017, toàn tỉnh đạt 3.924 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 17,3 tiêu chí, tăng 1,7 tiêu chí/xã so với cuối năm 2016.

Đã có 146 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, chiếm trên 64% số xã trong toàn tỉnh; trong đó, 115 xã đã được công nhận đạt chuẩn và 31 xã đã được thẩm định để Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn. Tháng 11/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định công nhận huyện Kinh Môn đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã Chí Linh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Để đạt được mục tiêu có thêm 30 xã và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay, Hải Dương xác định sẽ tiếp tục công tác thông tin tuyên truyền cho người dân về tầm quan trọng của chương trình. Cùng với đó, Ban chỉ đạo chương trình, văn phòng điều phối tăng cường bám sát cơ sở để hướng dẫn và đôn đốc kịp thời cho các địa phương.

Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương trao tặng cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Hải Dương cho Công ty Khảo nghiệm giống cây trồng thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hải Dương. Ảnh: Mạnh Minh- TTXVN

Với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, công tác đánh giá, kiểm tra, duy trì các tiêu chí sẽ được tiếp tục quan tâm. Với những xã chưa đạt chuẩn, cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, chủ động huy động nguồn lực và song song với đó, tỉnh duy trì cơ chế hỗ trợ đặc thù đối với các xã đăng ký “về đích” năm 2018.

Về cơ chế đặc thù để "tiếp sức" nguồn lực cho các xã xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới đây, ông Nguyễn Anh Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương cho biết, năm 2018, tỉnh sẽ hỗ trợ cho 30 xã, mỗi xã 5 tỷ đồng để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, đại diện lãnh đạo tỉnh Hải Dương cũng yêu cầu các xã đã được công nhận là xã nông thôn mới cần nỗ lực duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, tránh để dẫn đến tình trạng bị thu hồi bằng đạt chuẩn nông thôn mới như một số nơi ở tỉnh khác đã xảy ra. Cũng theo ông Cương, Hải Dương phấn đấu đến năm 2020 sẽ có khoảng 90% các xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Về nhiệm vụ ngành nông nghiệp trong thời gian tới, song song với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, ngành nông nghiệp Hải Dương xác định sẽ đẩy mạnh việc thực hiện Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung; mở rộng các mô hình nông nghiệp an toàn, nông nghiệp công nghệ cao, tích tụ ruộng đất; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm, cây ăn quả; xây dựng các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản.
Mạnh Minh 
 

Đề xuất