Hải Dương: đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ KH&CN vào sản xuất

Tính riêng năm 2016, tỉnh đã tổ chức tập huấn chuyển giao TBKT được trên 1.711 lớp, cho trên 100.000 lượt người tham dự; xây dựng được 80 mô hình trình diễn; tiến hành khảo nghiệm cơ bản được trên 220 giống lúa, 104 giống ngô... Qua khảo nghiệm, đã lựa chọn và đề nghị bổ sung vào cơ cấu thời vụ của tỉnh được 9 giống lúa (NB01, HN6, Thiên ưu 8, Bắc thơm 9...), 6 giống ngô (B21, B528, Max one...), giống Lạc đỏ 3 nhân.
 
Ảnh: Sở KH&CN Hải Dương 

Tỉnh Hải Dương cũng chú trọng đến việc hướng dẫn người dân các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với hiện tượng El Nino và biến đổi khí hậu để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Đề xuất