Hà Nội yêu cầu kiểm điểm, xử lý nghiêm sai phạm trong vụ xây mới đình Lương Xá

Thành phố cũng giao Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội kiểm tra, hướng dẫn UBND huyện Ứng Hòa, xã Liên Bạt thực hiện đúng quy định pháp luật và của thành phố trong việc bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản.

Trước đó, huyện Ứng Hòa cũng báo cáo UBND thành phố Hà Nội về vi phạm tu bổ, tôn tạo di tích đình Lương Xá, xã Liên Bạt. Theo huyện Ứng Hòa, đình Lương Xá xuống cấp nghiêm trọng, các cấu kiện gỗ bị mối mọt không còn khả năng chịu lực, gãy mộng, hệ mái xô lệch, nghiêng... Trước thực trạng đó, UBND xã Liên Bạt gửi huyện Ứng Hòa tờ trình xin chủ trương tu bổ, tôn tạo đình Lương Xá. Huyện Ứng Hòa cũng hướng dẫn xã Liên Bạt thực hiện các bước tu bổ, tôn tạo theo quy định. Tuy nhiên, UBND xã Liên Bạt và thôn Lương Xá không lập hồ sơ xin phép tu bổ, tôn tạo di tích mà tự ý tháo dỡ đình, xây mới di tích bằng kết cấu bê tông, vi phạm Luật Di sản văn hóa cùng các văn bản liên quan đến công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

Sau khi phát hiện sự việc, UBND huyện Ứng Hòa chỉ đạo Phòng Văn hóa – Thông tin huyện, UBND xã Liên Bạt phối hợp với Ban quản lý di tích và danh thắng Hà Nội kiểm tra những vi phạm, lập biên bản đình chỉ thi công công trình đang xây dựng; đồng thời, giao UBND xã Liên Bạt xây dựng phương án bảo quản, bảo vệ toàn bộ cấu kiện gỗ, các mảng chạm, khắc có giá trị đưa vào Nhà văn hóa, xin ý kiến chỉ đạo của thành phố và các sở, ngành liên quan. Huyện cũng đình chỉ việc thi công xây dựng công trình đình Lương Xá, nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân không thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao trong tổ chức quản lý, bảo vệ di tích để xảy ra các vi phạm như trên.

Cùng với tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với các tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra sai phạm; chỉ đạo xã Liên Bạt tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân thôn Lương Xá quy định pháp luật liên quan đến bảo tồn di sản, UBND huyện Ứng Hòa còn lúng túng trong việc tìm giải pháp xử lý công trình đình Lương Xá đã bị bê tông hóa. Hiện nay, cũng chưa có giải pháp khả thi nào được UBND huyện Ứng Hòa cũng như các cơ quan chuyên môn đưa ra trong việc khắc phục vi phạm./.
 
Đinh Thuận

 

Đề xuất