Hà Nội yêu cầu dỡ đồng hồ đếm ngược khỏi di tích đền Bà Kiệu

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết: Sở phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, hoàn thành việc tháo dỡ, giải tỏa màn hình LED trong tháng 1/2018. 

Đầu năm 2009, UBND thành phố Hà Nội cho phép lắp dựng và vận hành đồng hồ đếm ngược là bảng điện tử LED có chức năng như một đồng hồ đếm ngược thời gian tiến tới ngày Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, đồng thời tuyên truyền, quảng bá các thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố Hà Nội. Thời gian hoạt động của dự án đến hết năm 2017, thực hiện theo phương thức xã hội hóa. 

Tuy nhiên, quần thể đền Ngọc Sơn, đền Bà Kiệu, tượng đài Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh và không gian hồ Hoàn Kiếm thuộc di tích quốc gia đặc biệt. Do thời gian thực hiện dự án đã hết, UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan tháo dỡ màn hình, giải tỏa vật tư, vật liệu ra khỏi khu vực nhằm giữ gìn cảnh quan tôn nghiêm, phát huy giá trị không gian di tích quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm. 

Trước đó, Công ty Cổ phần Thương mại và quảng cáo An Dương (chủ đầu tư dự án) đã có tờ trình gửi các cơ quan chức năng Hà Nội đề nghị tiếp tục cho phép vận hành màn hình LED phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá văn hóa, chính trị của Thủ đô từ năm 2018 đến năm 2023 nhưng ý kiến này không được UBND thành phố chấp thuận. 
Đinh Thị Thuận

Đề xuất