Hà Nội tìm nguồn để đáp ứng nhu cầu trái cây của người tiêu dùng

Theo báo cáo của Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản Hà Nội, nhu cầu tiêu dùng mặt hàng trái cây trên địa bàn Hà Nội khoảng 52.000 tấn/tháng, trong đó nguồn cung trên địa bàn đáp ứng khoảng 35% nhu cầu. Để quản lý và phát triển hoạt động của các cửa hàng kinh doanh trái cây theo hướng văn minh, hiện đại, bảo đảm an toàn thực phẩm, Hà Nội đã tổ chức triển khai Đề án “Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành trực thuộc thành phố Hà Nội” (giai đoạn 2017 - 2019) và Đề án “Tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025” nhân rộng trên toàn địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá về các vùng sản xuất, sản phẩm an toàn, sản phẩm có thế mạnh của các địa phương; nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tuân thủ các quy trình sản xuất để ký kết được các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm bền vững…

Ha Noi tim nguon de dap ung nhu cau trai cay cua nguoi tieu dung hinh anh 1Hà Nội sẽ tìm nguồn trái cây phù hợp để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân Thủ đô.

Thúy Quỳnh

Tin liên quan

Hà Nội thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây

Nhằm nâng cao trách nhiệm, nhận thức pháp luật trong hoạt động kinh doanh trái cây của các cơ sở, cá nhân sản xuất, kinh doanh, ngày 23/8/2017, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5848/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành của Thành phố Hà Nội"...Đề xuất