Hà Nội tiếp tục cải thiện đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Các đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Văn Điệp -TTXVN

Nhấn mạnh đường lối, chủ trương của Đảng về công tác dân tộc và chính sách dân tộc, đặc biệt là trong Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng và Nhà nước luôn xác định, công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc là vấn đề chiến lược, cơ bản và lâu dài. Trong những năm qua, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc luôn được Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các cấp, các ngành quan tâm, thực hiện tốt.

Ngoài chính sách chung, thành phố còn có những chính sách đặc thù nhằm quan tâm, tạo điều kiện cho các vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển. Nhờ đó, cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư. Diện mạo các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thủ đô đã thay đổi về cơ bản. 7/14 xã có người dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn 3%; có vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm, cao hơn cả mức bình quân của thành phố. Đây là thành quả đáng tự hào chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố lần thứ III năm 2019.

Trưởng ban Dân tộc thành phố Hà Nội Nguyễn Tất Vinh cũng cho biết, 50 đại biểu tham dự buổi gặp mặt có 27 thành phần dân tộc, là những cá nhân tiêu biểu. Đặc biệt, các đại biểu tham dự Đại hội lần này cũng thực sự là những người tiêu biểu trong cộng đồng các dân tộc, thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; trong đó có nhiều người chủ động hiến đất xây dựng nông thôn mới, chủ động tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, là những tấm gương, những người có uy tín trong cộng đồng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi gặp mặt.
Ảnh: Văn Điệp -TTXVN

Hiện thành phố Hà Nội có 107.847 người dân tộc thiểu số sinh sống đan xen cùng người Kinh ở tất cả 30/30 quận, huyện, thị xã, chiếm 1,3% dân số toàn thành phố. Tuy nhiên, phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số như: Mường, Tày, Thái, Nùng… chủ yếu cư trú tập trung theo cộng đồng tại 153 thôn, thuộc 14 xã của 5 huyện (Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức) của thành phố Hà Nội.

14 xã vùng dân tộc, miền núi của thành phố có diện tích trên 30.000ha, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh, có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái thành phố. Mỗi dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố có phong tục, tập quán, sắc thái văn hóa riêng, nhưng tựu chung đều có lòng yêu nước nồng nàn, anh dũng trong chiến đấu xây dựng bảo vệ đất nước, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải với các đại biểu tại buổi gặp mặt.
Ảnh: Văn Điệp -TTXVN

Trước đó, buổi chiều cùng ngày (2/10), Phiên họp thứ nhất Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội lần thứ III năm 2019 đã khai mạc với sự tham gia của 241 đại biểu, đại diện cho 36/41 thành phần dân tộc trên địa bàn thành phố. Đại hội đã bầu ra Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II với 8 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Ngày mai (3/10), sẽ diễn ra phiên họp chính thức của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội lần thứ III năm 2019.
Nguyễn Thắng 
 

Đề xuất