Hà Nội thực hiện thí điểm 5 mô hình hợp tác xã kiểu mới

Ngay sau khi Quyết định số 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 4857/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án “Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025”. 5 hợp tác xã đã được Hà Nội lựa chọn làm điểm là: Hợp tác xã Hoàng Long (huyện Thanh Oai), Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp kinh doanh tổng hợp Dương Liễu (huyện Hoài Đức), Hợp tác xã nông nghiệp An Mỹ (huyện Mỹ Đức), Hợp tác xã rau quả an toàn Hồng Hà (huyện Phú Xuyên), Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Bắc Hồng (huyện Đông Anh). Đây là các hợp tác xã bảo đảm những yêu cầu thuộc Đề án như: Đã chuyển đổi và hoạt động có hiệu quả theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012, đảm bảo tỷ lệ cung ứng sản phẩm và dịch vụ cho thành viên, có lãi liên tục trong 3 năm gần nhất, có định hướng phát triển phù hợp với mô hình được Đề án lựa chọn… Việc xây dựng các mô hình hợp tác xã kiểu mới nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tạo sức hút để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia liên kết với hợp tác xã. Từ đó, làm cơ sở để nhân rộng các mô hình hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể.

Ha Noi thuc hien thi diem 5 mo hinh hop tac xa kieu moi hinh anh 1Hợp tác xã Hoàng Long (huyện Thanh Oai) là một trong 5 hợp tác xã được thành phố Hà Nội chọn làm điểm mô hình hợp tác xã kiểu mới.

Thanh Tuyền

Tin liên quan

Phát triển hợp tác xã kiểu mới trong hội nhập kinh tế

Luật Hợp tác xã đã qua 10 năm thực hiện và góp phần đưa đời sống của các thành viên sản xuất nông nghiệp khu vực nông thôn nâng cao; nông dân có thêm nhiều cơ hội tiếp cận với thông tin thị trường, cách thức liên kết để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Thực tế cho thấy, nhiều nông dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập, đưa sản phẩm vươn ra được thị trường thế giới.Đề xuất