Hà Nội thực hiện hoàn thuế điện tử, hạn chế phiền hà

Cụ thể, Cục Thuế Hà Nội đã xây dựng và tổ chức hệ thống khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử, giải quyết cơ bản tình trạng người nộp thuế gặp khó khăn về thời gian, không gian cho việc thực hiện khai và nộp thuế. Đồng thời, cơ quan này xây dựng hệ thống thông tin đến người nộp thuế qua đường thư điện tử, giúp người nộp thuế dễ dàng thực hiện các quy định không giới hạn về không gian, thời gian.

Cùng với đó, Cục Thuế Hà Nội tổ chức nhiều buổi đối thoại, tập huấn để tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp phản hồi vướng mắc, kịp thời giải đáp thông tin cho các doanh nghiệp. Tại các buổi đối thoại, tập huấn, cộng đồng doanh nghiệp được các phòng chức năng Cục Thuế thành phố Hà Nội giới thiệu chung về quy trình hoàn thuế điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin về hoàn thuế điện tử...

Việc hoàn thuế điện tử giúp giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp rất nhiều trong việc thực hiện các quy định về thuế nói riêng và các thủ tục hành chính nói chung. Ảnh: TTXVN

Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoàn thuế điện tử, tính đến nay, Cục Thuế Hà Nội thực hiện thành công hoàn thuế điện tử đối với 102 doanh nghiệp trên địa bàn. Việc hoàn thuế điện tử thực hiện thành công thể hiện quyết tâm cải cách hành chính của Cục Thuế Hà Nội đối với doanh nghiệp, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ lấy năm 2017 là năm giảm chi phí đối với doanh nghiệp.

Đại diện Công ty cổ phần bất động sản Hải Hà Cầu Giấy cho biết, việc hoàn thuế điện tử giúp giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp rất nhiều trong việc thực hiện các quy định về thuế nói riêng và các thủ tục hành chính nói chung. Việc hoàn thuế điện tử còn tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, thông thoáng, thuận lợi và công bằng với mọi doanh nghiệp.

Việc Cục Thuế thành phố Hà Nội triển khai mạnh mẽ hoàn thuế điện tử, nhằm thực hiện dịch vụ công mức 4. Khi đó, người nộp thuế gửi hồ sơ tài liệu hoàn thuế và nhận thông tin phản hồi và tiền hoàn trên hệ thống điện tử mà không phải đến cơ quan thuế.
Mạnh Khánh

Đề xuất