Hà Nội: Tháo gỡ vướng mắc trong cấp sổ đỏ đối với các thửa đất tồn đọng kéo dài

Anh minh họa- TTXVN


Để đảm bảo mục tiêu giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc kéo dài đối với 144.011 thửa đất còn tồn đọng trên vào năm 2018, UBND thành phố Hà Nội đã thành lập Tổ công tác liên ngành xử lý tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc cấp sổ đỏ đối với các thửa đất này. Tổ công tác liên ngành do ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội làm Tổ trưởng; đại diện lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc làm Tổ phó. Đại diện lãnh đạo các Sở, Ngành: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra, Tòa án nhân dân, Cục Thuế, Viện kiểm sát nhân dân và lãnh đạo UBND các quận, huyện, thị xã làm thành viên. 

Theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Tổ công tác liên ngành sẽ thành lập Tổ giúp việc xây dựng kế hoạch hướng dẫn kê khai cấp sổ đỏ lần đầu cho các thửa đất còn tồn tại, vướng mắc trên địa bàn các quận, huyện, thị xã. Đồng thời rà soát đồ án các quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn, hành lang thoát lũ sông Hồng, sông Đà, sông Đuống và đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng đã được công bố, cắm mốc mà không thực hiện được, báo cáo UBND phê duyệt điều chỉnh, làm cơ sở lập hồ sơ đăng ký, cấp sổ đỏ cho người đang sử dụng đất. 

Bên cạnh đó, Tổ công tác liên ngành sẽ phân loại cụ thể từng trường hợp phải thống nhất với tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền và cơ quan thi hành án dân sự về việc thu hồi đất theo bản án, hoặc xét xử theo trình tự giám đốc thẩm đối với phần thu đất theo quy định của pháp luật để làm căn cứ thực hiện quản lý. 

Trên cơ sở phân loại kết quả phân loại, rà soát các trường hợp tồn đọng và căn cứ pháp luật hiện hành, Tổ công tác liên ngành sẽ đề xuất các biện pháp, chính sách phù hợp với thực tiễn để các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được cấp sổ đỏ, đưa các thửa đất này vào quản lý theo quy định./. 

 


Đề xuất