Hà Nội phê duyệt đề án hạn chế phương tiện cá nhân

Hạ tầng giao thông tại Hà Nội quá tải do lượng phương tiện giao thông cá nhân quá nhiều. Ảnh TTXVN  

Mục tiêu của đề án này nhằm tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ, giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường; phục vụ tốt nhu cầu đi lại và nâng cao chất lượng môi trường sống của nhân dân trên địa bàn thành phố.

Đề án sẽ tập trung ưu tiên phát triển đồng bộ hệ thống vận tải hành khách công cộng để bảo đảm thị phần khu vực đô thị trung tâm đến năm 2020 đạt từ 30% đến 35% tổng nhu cầu đi lại, năm 2030 từ 50% đến 55%; các đô thị vệ tinh đến năm 2020 đạt 15%, năm 2030 khoảng 40%; phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ với các quy hoạch khác.

Đặc biệt là quy hoạch giao thông vận tải được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để đến năm 2030 bảo đảm tỷ lệ diện tích đất giao thông trên diện tích đất xây dựng đô thị đạt từ 20% đến 26% cho đô thị trung tâm, đạt từ 18% đến 23% cho các đô thị vệ tinh và đạt từ 16% đến 20% cho các thị trấn; trong đó, diện tích đất cho giao thông tĩnh cần đạt từ 3% đến 4%.

Để đạt được mục tiêu, thành phố sẽ triển khai đồng bộ linh hoạt nhiều giải pháp theo 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 2017 – 2018 sẽ tập trung thực hiện các giải pháp về quản lý phương tiện tham gia giao thông và tăng cường công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải.

Giai đoạn 2017 – 2020 tập trung thực hiện các giải pháp về quản lý số lượng, chất lượng phương tiện tham gia giao thông và phát triển vận tải hành khách công cộng; áp dụng giải pháp hạn chế phương tiện cá nhân theo ngày chẵn, lẻ đối với những khu vực, tuyến phố ùn tắc thường xuyên, nghiêm trọng (ngày chẵn đỗ xe ở lề đường bên dãy nhà số chẵn, ngày lẻ đỗ xe dưới lề bên đối diện).

Giai đoạn 2017 – 2030 sẽ từng bước hạn chế hoạt động trên một số khu vực và thời gian, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các quận vào năm 2030.

Cùng với quản lý số lượng, chất lượng và phạm vi hoạt động của phương tiện tham gia giao thông, phát triển và nâng cao hiệu quả vận tải hành khách công cộng, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, thành phố sẽ tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải.
Tuyết Mai

Đề xuất