Hà Nội phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Hà Nội đã quy hoạch lại đồng ruộng, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương xây dựng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa và ứng dụng cơ giới hóa 

Mô hình trồng hoa cúc áp dụng tiến bộ kỹ thuật trồng trong nhà lưới ở phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm 

Theo chương trình này, Hà Nội sẽ xây dựng 1 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 9 mô hình sản xuất giống, 51 mô hình trình diễn sản xuất ứng dụng công nghệ cao, 22 mô hình sơ chế, bảo quản, chế biến, 3 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Nhiều cơ sở trồng hoa tại thị trấn Phùng, huyện đan Phượng đã mạnh dạn áp dụng công nghệ nuôi cấy mô trong quy trình sản xuất hoa, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân 

Hà Nội đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất lúa 

Giới thiệu nông sản ứng dụng công nghệ cao tại Hội chợ nông nghiệp và làng nghề Hà Nội 

Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Nội gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, bền vững.
 

Đề xuất