Hà Nội kiểm tra an toàn thực phẩm bánh Trung thu

Đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố Hà Nội đã trực tiếp kiểm tra 2 cơ sở sản xuất kinh doanh bánh Trung thu trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Tại các cơ sở này, theo đánh giá của Đoàn kiểm tra, cơ bản đáp ứng yêu cầu về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, các sản phẩm có dán tem mác rõ ràng. Cả hai cơ sở đều đã xuất trình được đầy đủ giấy tờ hợp pháp về truy xuất nguồn gốc thực phẩm, giấy chứng nhận tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm… Tuy nhiên, khu vực sản xuất bánh còn chật hẹp, việc sắp xếp chưa khoa học, nền nhà chưa được vệ sinh sạch sẽ...

Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm số 3
của Thành phố Hà Nội do ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội làm trưởng đoàn
kiểm tra tại quận Hoàn Kiếm.
Ông Tạ Văn Tường - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn Hà Nội ghi nhận sự vào cuộc của các cấp
chính quyền quận Hoàn Kiếm nên công tác đảm bảo an toàn
vệ sinh thực phẩm trên địa bàn quận được thực hiện có hiệu quả.
Các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh Trung thu trên địa bàn
quận Hoàn Kiếm cơ bản đáp ứng yêu cầu về đảm bảo an toàn
vệ sinh thực phẩm trong sản xuất.
Đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố Hà Nội
đã trực tiếp kiểm tra 2 cơ sở sản xuất kinh doanh bánh Trung thu
trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. 
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu trên địa bàn
quận Hoàn Kiếm cơ bản đáp ứng yêu cầu về đảm bảo an toàn
vệ sinh thực phẩm, các sản phẩm có dán tem mác rõ ràng. 

Thực hiện: Phan Ngọc Đức

Đề xuất